Dazu.dk

Dazu er et full service firma der leverer festartikler og legetøj til voksne. Det er Martin og Jens der står bag siden med en idé om at vi kan gøre en forskel i e-handel. Det er nogle hårde markeder, men vi mener ikke at det online potentiale er blevet udnyttet fuldt ud, så derfor har vi meldt os på banen med endnu en udbyder.

Persondatapolitik

Dazu.dk ved, at forbrugere idag tænker på hvordan indsamlede informationer over internettet bruges og eventuelt deles. Derfor påskønner vi din tillid til Dazu.dk og vil garanterer dig at vi vil behandle alle oplysninger fortroligt.

Denne side beskriver vores politik omkring personlige oplysninger. Ved at handle i Dazu.dk, accepterer du ligeledes nedenstående. Du opfordres til at udskrive eller gemme disse betingelser.

Dazu.dk drives af:

Dazu ApS

Skindergade 15

1159 København K

Samtykke

Gennem fortsat brug af Dazu.dk og accept af disse persondataretlige betingelser, giver du Dazu.dk samtykke til behandling af dine persondata, som beskrevet i disse betingelser.

Salgs- og leveringsbetingelser

Udover nærværende persondataretlige betingelser finder også Dazu.dks Salgs- og leveringsbetingelser anvendelse, når du handler på Dazu.dk

Persondataretlige betingelser

Brugen af Dazu.dk er til enhver tid underlagt de gældende persondataretlige betingelser. Betingelserne kan ændres uden varsel.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til disse betingelser, er du velkommen til at kontakte os pr. e-mail til salg@Dazu.dk.

Logstatistik

Dazu.dk anvender logstatistik. Det betyder, at vi anvender statistikken til eksempelvis at undersøge, hvilke sexlegetøj der sælger bedst.

Persondata ved køb og oprettelse af brugerprofil

I forbindelse med at du foretager indkøb og/eller opretter en brugerprofil  på Dazu.dk, indsamler vi en række oplysninger om dig. De oplysninger vi registrerer er dit for- og efternavn, dine adresseoplysninger, din e-mail-adresse, samt hvilke produkter du køber.

Vi lagrer ikke dine kreditkortoplysninger.

Disse oplysninger anvender vi til at ekspedere din ordre, og lagrer af hensyn til regnskabslovgivningen oplysningerne i en periode på 5 år fra dit seneste køb.

Herudover registrerer vi, at du har accepteret vores salgs- og leveringsbetingelser og disse persondataretlige betingelser, samt i hvilket omfang du har accepteret, at Dazu.dk sender dig e-mails.

Såfremt du har valgt at modtage vores nyhedsbrev, anvender vi også dine oplysninger til udsendelse af nyhedsbrevet. I så fald lagrer vi oplysningerne om dig, indtil du framelder modtagelsen af nyhedsbrevet, dog mindst 5 år fra dit seneste køb.

De oplysninger vi registrerer i forbindelse med dit køb på Dazu.dk anvendes ikke til andre formål.

Cookies og IP-adresse

Dazu.dk anvender såkaldte ”cookies”. En cookie er en lille fil, som lagres på din computer, der indeholder en identifikation af computeren over for Dazu.dk. Filen indeholder ikke i sig selv oplysninger om dig. Cookies bruges for at skabe en så god brugeroplevelse af Dazu.dk som muligt for dig, fx for at Dazu.dk kan huske dit brugernavn.

I forbindelse med hvert besøg på Dazu.dk registreres den anvendte IP-adresse. Din IP-adresse er adressen på den computer, som du anvender til at besøge Dazu.dk. IP-adressen registreres for at sikre, at Dazu.dk altid kan finde tilbage til den anvendte computer, såfremt der måtte ske misbrug eller ulovligheder i forbindelse med besøget på Dazu.dk.

Indsigt og berigtigelse

Du kan ved at rette henvendelse til Dazu.dk få oplyst hvilke persondata om dig, som Dazu.dk som dataansvarlig behandler om dig, hvilket formål behandlingen har, hvem der modtager oplysningerne og hvorfra oplysningerne stammer. Dazu.dk forbeholder sig dog ret til kun at besvare sådan henvendelse, såfremt der er forløbet mere end 12 måneder fra din sidste henvendelse om det samme.

Hvis du opdager, at de oplysninger, som Dazu.dk som dataansvarlig behandler om dig, er fejlbehæftede eller vildledende, opfordres du til at foretage rettelse af dette.

Sletning eller spærring af din profil

Du kan til enhver tid selv slette din profil på Dazu.dk. Alt indhold, som er lagt på Dazu.dk under denne profil, bliver slettet samtidigt.

Selv om du sletter din brugerprofil på Dazu.dk, gemmer vi af regnskabsmæssige hensyn de obligatoriske oplysninger (jf. afsnittet 'Persondata i forbindelse med brugerprofil. Obligatoriske oplysninger') i en periode på op til 5 år fra sletningen. Profilen er dog ikke tilgængelig, hverken for dig eller andre brugere.

Dazu.dk forbeholder sig ret til at spærre for brugen af din profil og eller slette denne, såfremt profilen eller indhold lagt på Dazu.dk under denne profil efter vores vurdering er diskriminerende, racistisk, seksuelt orienteret, uetisk, truende, stødende, chikanerende eller på anden vis overtræder lovgivningen, tredjemands rettigheder og eller formålet med Dazu.dk. Hvis vi spærrer for brugen af din brugerprofil, bliver du orienteret om dette samt grunden til spærringen pr. e-mail til den adresse, som du har angivet i din profil.

Såfremt indholdet, som er lagt på Dazu.dk af dig, indeholder oplysninger om tredjemand, kan dette slettes efter tredjemands henvendelse til Dazu.dk eller på Dazu.dk's initiativ. Du giver Dazu.dk fuldmagt til at foretage sådan evt. sletning.

Oplys os om fejl og lignende

Hvis du oplever indhold på Dazu.dk, som du finder fejlagtigt, anstødeligt, i strid med god etik eller måske direkte i strid med loven, beklager vi naturligvis dette. Vi vil dog meget gerne høre fra dig i sådanne tilfælde, hvorefter vi undersøger det nærmere. Du kan altid kontakte os pr. e-mail til salg@Dazu.dk eller på en af de andre måder vi angiver på vores kontaktside.

Videregivelse af persondata

Dazu.dk videregiver alene persondata, i det omfang det er beskrevet i disse betingelser. Herudover sker der ikke videregivelse af persondata.

Dazu.dk forbeholder sig dog ret til at videregive dine persondata i forbindelse med hel eller delvis overdragelse af virksomheden Dazu.dk. Erhverver vil i disse tilfælde skulle overholde disse betingelser.

Rettigheder

Når du lægger indhold, oplysninger eller data på Dazu.dk, giver du Dazu.dk en ikke-eksklusiv, tidsubegrænset og overdragelig brugsret til sådant materiale, med henblik på drift af Dazu.dk.

Samtidig giver du Dazu.dk ret til at give en tilsvarende brugsret til sådant materiale. 

Dataansvarlig

Dazu.dk er dataansvarlig i forhold til de data, som registreres i forbindelse med køb på Dazu.dk og de obligatoriske data, som registreres i forbindelse med en brugerprofil på Dazu.dk samt registrering af cookies og ip-adresse. For øvrigt indhold, som du lægger på Dazu.dk, er du selv dataansvarlig.

Databehandler

Dazu.dk anvender en ekstern virksomhed, til at foretage den tekniske drift af Dazu.dk. Denne virksomhed behandler data, for hvilke Dazu.dk er dataansvarlig.

Ved accept af disse betingelser accepterer du, at Dazu.dk også lader data, for hvilke du er dataansvarlig, behandle af samme databehandler.

Databehandleren handler alene efter instruks fra Dazu.dk. Du giver ved accept af disse betingelser Dazu.dk fuldmagt til at give sådan instruktion også for de data på Dazu.dk, for hvilke du selv er dataansvarlig. Databehandleren har truffet de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lov om behandling af personoplysninger. På din anmodning og mod betaling af databehandlerens til enhver tid gældende timetakster for sådant arbejde giver databehandleren dig tilstrækkelige oplysninger til at denne kan påvise, at de nævnte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er truffet.

 

Sidst opdateret 2015-10-10

Kontakt os på kundeservice@dazu.dk